Personálna agentúra | SELECTA SK s.r.o.

Predstavenie spoločnosti

Na trh práce vstúpila SELECTA SK, s.r.o. - personálna agentúra už v roku 2001 a odvtedy si na základe poskytovania kvalitných služieb získala stabilný okruh klientov, medzi ktorých patria významné slovenské i medzinárodné spoločnosti. Našim hlavným záujmom sú dlhodobé partnerské vzťahy s klientmi, založené na dôvere, etike a ochrane ich záujmov a cieľov. Naši personálni konzultanti sú diskrétni, lojálni a poskytujú služby na základe Povolenia na výkon sprostredkovania zamestnania, ktoré nám pridelilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Sídlo personálnej agentúry je v Bratislave, služby však zabezpečuje v rámci celého Slovenska.
Naša personálna agentúra sa neustále rozvíja a vytvára tak predpoklady k ďalším úspechom – Vašim aj našim. 

Výhody spolupráce s nami

  • Sme partnerom, nie len dodávateľom.
  • Poskytujeme a navrhujeme komplexné riešenie v oblasti ľudských zdrojov.
  • Na trhu sme už 16 rokov a systematicky budujeme databázu kandidátov.
  • Poznáme slovenský pracovný trh.
  • Sme flexibilní a kreatívni.
  • Venujeme Vám dostatok času, aby sme dôkladne poznali Vašu spoločnosť a Vaše potreby a očakávania.
Uložiť text Zrušiť editovanie tohoto textu