Profil firmy | SELECTA SK s.r.o.

Profil firmy

SELECTA SK, s.r.o. - personálna agentúra sa neustále rozvíja a vytvára tak predpoklady k ďalším úspechom – Vašim aj našim. Poskytujeme komplexné služby pri vyhľadávaní a výbere pracovníkov, sledujeme zmeny a nové trendy na trhu práce, sme schopní rýchlo reagovať na nové požiadavky. Ponúkame najlepšie pracovné príležitosti našim kandidátom a zabezpečujeme profesionálne služby našim klientom.

Na trh práce vstúpila SELECTA SK, s.r.o. - personálna agentúra už v roku 2001 a odvtedy si na základe poskytovania kvalitných služieb získala stabilný okruh klientov, medzi ktorých patria významné slovenské i medzinárodné spoločnosti. Našim hlavným záujmom sú dlhodobé partnerské vzťahy s klientmi, založené na dôvere, etike a ochrane ich záujmov a cieľov. Naši personálni konzultanti sú diskrétni, lojálni a poskytujú služby na základe Povolenia na výkon sprostredkovania zamestnania, ktoré nám pridelilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Sídlo personálnej agentúry je v Bratislave, služby však zabezpečuje v rámci celého Slovenska. Dodržujeme všetky platné legislatívne normy súvisiace s našou činnosťou.
Uložiť text Zrušiť editovanie tohoto textu