Uchádzači o zamestnanie | SELECTA SK s.r.o.

Uchádzači

Záujemcov o prácu registrujeme bezplatne v našej databáze na základe štruktúrovaného životopisu. Životopis nám môžete poslať mailom alebo poštou, pričom dôležité je, aby ste k nemu priložili informácie o tom, o akú prácu máte záujem a Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. SELECTA SK, s.r.o. považuje Vaše údaje za dôverné a bez Vášho súhlasu ich neposkytne tretej osobe.
Odoslať žiadosť
Uložiť text Zrušiť editovanie tohoto textu