Zamestnávatelia | SELECTA SK s.r.o.

Zamestnávatelia

SELECTA SK, s.r.o. – personálna agentúra sa neustále rozvíja a vytvára tak predpoklady k ďalším úspechom – Vašim aj našim. Poskytujeme poradenstvo pri vyhľadávaní a výbere pracovníkov, sledujeme zmeny a nové trendy na trhu práce, sme schopní rýchlo reagovať na nové požiadavky. Ponúkame najlepšie pracovné príležitosti našim kandidátom a zabezpečujeme profesionálne služby našim klientom.

Naše služby

Vyhľadávanie pracovníkov

Vyhľadávanie pracovníkov zabezpečujú naši konzultanti prostredníctvom aktuálnej databázy spoločnosti SELECTA SK, s.r.o. - personálna agentúra umiestnením inzerátov v médiách, vyhľadávaním cez internet alebo priamym oslovovaním žiadanej cieľovej skupiny kandidátov.

Metódy vyhľadávania pracovníkov

  • Databáza - disponujeme vlastnou kvalitnou a podrobnou databázou, pomocou ktorej realizujeme cielený výber potenciálnych pracovníkov v súlade s požiadavkami klienta. Databáza je neustále aktualizovaná a dopĺňaná.
  • Inzercia - zabezpečujeme inzerciu v médiách a na internete, s prihliadnutím na oslovenie cieľovej skupiny užívateľov.
  • Executive search - tento spôsob využívame na žiadosť klienta pri obsadzovaní pozícií vrcholového manažmentu a odborných špecializovaných pozícií. Priame oslovenie si vyžaduje dokonalý profesionálny prístup vo všetkých smeroch. Najdôležitejším faktorom je tu prísna diskrétnosť.
  • Vyhľadávanie cez internet – zahŕňa využívanie všetkých dostupných zdrojov na internete, inzerovanie na našej vlastnej internetovej stránke a vstupy do rôznych platených databáz. Nespoliehame sa iba na známe pracovné servery a inzerciu. Venujeme sa prieskumu trhu a využívame alternatívne zdroje kandidátov, napr. sociálne siete.

Výber pracovníkov

Pri selekcii pracovníkov je dôležité posúdenie životopisov, profesionálne vedené interview a  aplikácia psychodiagnostických metód (podľa potreby - testy, dotazníky, hĺbkové rozhovory). Následne sa zostaví užší výber vhodných kandidátov, ktorých budeme prezentovať klientovi.

Metódy výberu pracovníkov

  • Životopis a interview – Naši skúsení konzultanti posúdia spôsobilosť kandidáta na požadované pracovné miesto na základe štruktúrovaného životopisu. V prípade splnenia požiadaviek absolvuje kandidát osobný pohovor.
  • Osobnostné hodnotenie - Hodnotenie po osobnostnej stránke realizujeme formou špeciálnych osobnostných testov, na základe ktorých sú špecifikované povahové vlastnosti kandidáta nevyhnutné pre výkon budúceho povolania.
  • Odborné hodnotenie - Odborné hodnotenie uskutočňujeme v spolupráci s externými odbornými konzultantmi a je zamerané na oblasti, v ktorých sú nevyhnutné odborné vedomosti potenciálneho pracovníka. Samozrejmosťou sú hodnotenia úrovne znalosti cudzích jazykov.
  • Kvalitatívne hodnotenie pracovníkov - Hodnotenie realizuje náš externý psychológ zameraný na pracovnú psychológiu v spolupráci s personálnym poradcom. Používame štandardizované dotazníky, testové batérie a hĺbkové rozhovory.
  • Referencie - V prípade potreby vieme zabezpečiť relevantné referencie o uchádzačoch.
Na základe komplexného hodnotenia a zváženia všetkých skutočností nasleduje písomná a po nej fyzická prezentácia u zákazníka, ktorej sa zvyčajne zúčastní konzultant zodpovedný za obsadenie požadovanej pracovnej pozície.
Uložiť text Zrušiť editovanie tohoto textu